יזמים צעירים

כניסה למערכת הניהול

Quote

אם אתה מאמין שניתן לקלקל,
תאמין שניתן לתקן

~ רבי נחמן מברסלב ~
Next